Förändring

När vi, som individer eller grupp, möter något nytt så ställs vi inför flera val. Vi behöver insikt. Vi behöver förstå. Innan vi börjar handla. Det är så som de flesta system är uppbyggda. Att för flytta sig från insikt via förståelse till handling kan ta olika lång tid för olika individer.

Men, vi agerar annorlunda om vi får vägledning och stöd. Varje individ som i praktisk handling får stöd kommer att komma till insikt och förstå mycket tidigare. Genom insikt och förståelse kommer initiativet till handling naturligt.

För att beskriva det enkelt så delar vi in förändringsprocessen i två kategorier.

Kategori 1, den klassiska vägen i dag

  1. Insikt, om problemet
  2. Förstå, att något behöver ändras
  3. Handling

Kategori 2, det arbetssätt som vi arbetar med

  1. Handling genom stöd
  2. Insikt
  3. Förstå
  4. Handling blir naturlig

Därför förespråkar vi handledning och aktivt stöd för att i handling få insikt i, och förståelse för, vad som kan förbättras i processen.