Mät och utvärdera

Detta är ett område som kan se lite olika ut beroende av hur verksamheten ser ut. Det kan vara administration, produktutveckling eller produktion. Principen är den samma. Vi mäter och utvärderar.

Tvärfunktionella grupper arbetar med att ta fram process- och flödesbild. Vi väljer även ett par huvudobjekt som vi mäter genomloppstid och cykeltid för. Bilden av hur arbetet utförs, kommer att bli tydligare. Kunskap som sitter i väggarna blir mer handgriplig och synlig. Förslag till förbättring kan utvärderas utifrån ett sammanhang, vilket ger bättre förutsättningar att bedöma följden av och styrkan i ett förbättringtsförslag.

Förslag skall utvärderas av en arbetsgrupp i sitt sammanhang. Detta förstärker förutsättningarna för att man behandlar förslag till att förstärka processen.

Detta blir grunden till ständig förbättring. Själva hjärtat i lean, vi skapar "Lean puls".