Arbetsgrupp

Arbetsgruppen mäter hela tiden och förbättrar förutsättningarna för att korta genomloppstiden för förädlingsobjekt. Förändringar skall alltid utvärderas så att rätt resultat uppnås. I arbetet lär sig medarbetarna att värdera betydelsen av flaskhals eller kö. Nyckeln till förbättring är mätning och utvärdering av förändringar i processen. Arbetsgruppen är tvärfunktionell.