Rätt och fel

Inget är fel i arbetet för att uppnå ett bättre flöde i processen. Alla initiativ som tas är rätt. Alla förutsättningar som stärker grunden för plattformen, speplanen, är rätt. Facit är den bild vi gemensamt skapar av verksamheten där den befinner sig i dag.

Arbetet går ut på att sätta fokus på möjligheter i stället för problem eller slöserier. Vi håller oss till tesen "Man får det man mäter".