Träning

Verksamheten tränas till fortsatt förbättringsarbete. Utgångsläget är där man befinner sig. Alla förändringar sker med de förutsättningar som redan finns i verksamehten. Dett är en viktig del i vårt Lean arbete för att etablera förändring.