Styrkelyft

En eller fler förändringar kan genomföras i en kraftsamling. Vi kallar det för ett styrkelyft. Det är verksamheten själva som genomför lyftet. Vi agerar coach och är med och stöttar med metodik.