Termografi

Termografi är att ta bilder av värmestrålning (elektromagnetiskstrålning).

Termografi kan använndas innom många områden. Vi använder termografi för miljöinriktat arbete. Utbildad och licensierad personal utför termografering, analys och rapport. Allt för att kunden skall kunna få ett tydligt underlag för fortsatt bearbetning.

Med termografi är det möjligt att dokumentera variationer i värmestråling. Allt omkringoss avger eller reflekterar någon form av värmestråling.

Vi arbetar innom ett brett spectra. Vi kan hitta allt från värmelekage i byggnader till gasläckage i olika typer av anläggningar. Vi arbetar efter ett antal olia standarder, bland annat termografistandarden SS-EN 13187.

Avger det värme så hittar vi det.