Miljö

Miljö och miljöpåverkan är idag viktigare än någonsin. Därför så blir det vanligare med tekniska framsteg som hjälper till att styra in oss att minska den miljöbelastning som vi orsakar.

Ett sätt att minska miljöpåverkan är att använda termografi. Termografi kan användas för att hitta temperaturskilnader som orsakas av olika typer av lekage. Det kan vara en dåligt tätad eller isolerad fastighet. Det kan vara en gas som läcker ur en behållare.

Genom att granska och studera en termisk bild kan man hitta avikelser.