Drag

Kallras och lekage kan ge obehag. Redan luftströmmar på 0,1 m/s kan uppfattas. Är luftströmmen kall, iförhållande till omgivningen, så kan det uppfattas som obehag. Både kallras och lekage som har en luftström på under 1 m/s är svåra att mäta.

Kallras motverkas av att tillsätta värme. (T.ex. radiator under ett fönster.) Om obehag ändå upplevs kan det vara något fel på värmekällan.

Lekage kan tätas, om man vet vart det finns.

Båda felkälloran kan hittas med termografi.