En fastighet är ofta båda komfortabel och ett skydd för väder och vind. Men i bland så kan man uppleva både drag, lukt, ljud och värmelekage som ger obehag. Det är inte alltid lätt att hitta vad det är som är orsaken, om man inte har rätt typ av verktyg.

Termografering är ett sätt att hitta flera av dessa obehag eller besvär.