Värmelekage

Köldbryggor, lekage i klimatskalet (ytterväggar, yttertak och isoleratgolv) och avsaknad av isolering ger värmelekage. Det kanske inte orsakar direkt fysiska obehag, men känns av när elräkningen skall betalas.