Med termografering kan de flesta av nämnda lekage hittas.