Täthet i brandväggar

Brandväggar är till för att försvåra för eld att sprida sig. En brandvägg är inte nödvändigtsvis tät för lukt, ljud och drag.