Lekage

 

Fjärrvärme

Genom termografi går det att hitta läckor i fjärrvärme system. Läckorna syns som varma fläckar på en termografi bild.

Genom termografi är det möjligt att hitta både små och stora läckor. Det blir lättare att hitta och laga på rätt ställe och hittar man läckan i tid så sparas det på energin. En reparation i rätt tid skonar också miljön.

 

Gastermografering

Vi expanderar innom området gastermografering. Många av de gaser som används i olika tekniska lösningar kan ge en kraftig miljöpåverkan vid lekage. Med gastermografering är det möjligt att hitta mycket små lekage. Vissa lekage är svåra att hitta med såpvatten, men det går att hitta mindre lekage än så med gastermografering.

Initialt så riktar vi in oss på följande gaser:

 • Sulfur Hexafluoride (SF6)
 • Acetyl Chloride
 • Acetic Acid
 • Allyl Bromide
 • Allyl Chloride
 • Allyl Fluoride
 • Ammonia (NH3)
 • Bromomethane
 • Chlorine Dioxide
 • Ethyl Cyanoacrylate
 • Ethylene
 • Furan
 • Hydrazine
 • Methylsilane
 • Methyl Ethyl Ketone
 • Methyl Vinyl Ketone
 • Propenal
 • Propene
 • Tetrahydrofuran
 • Trichloroethylene
 • Uranyl Fluoride
 • Vinyl Chloride
 • Vinyl Cyanide
 • Vinyl Ethe