Fastighet

En fastighet är ofta båda komfortabel och ett skydd för väder och vind. Men i bland så kan man uppleva både drag, lukt, ljud och värmelekage som ger obehag. Det är inte alltid lätt att hitta vad det är som är orsaken, om man inte har rätt typ av verktyg.

Termografering är ett sätt att hitta flera av dessa obehag eller besvär.

 

Drag

Kallras och lekage kan ge obehag. Redan luftströmmar på 0,1 m/s kan uppfattas. Är luftströmmen kall, iförhållande till omgivningen, så kan det uppfattas som obehag. Både kallras och lekage som har en luftström på under 1 m/s är svåra att mäta.

Kallras motverkas av att tillsätta värme. (T.ex. radiator under ett fönster.) Om obehag ändå upplevs kan det vara något fel på värmekällan.

Lekage kan tätas, om man vet vart det finns.

Båda felkälloran kan hittas med termografi.

 

Lukt

Lukt sprids med luften. Otäta väggar stoppar inte lukt. För att en vägg inte skall släppa igenom lukt behöver den vara lufttät.

 

Ljud

Ljud leds genom luften. Ljud kan även gå genom betong och andra material och vätskor. Men om en vägg släpper igenom luft, så släpper den även igenom ljud.

 

Värmelekage

Köldbryggor, lekage i klimatskalet (ytterväggar, yttertak och isoleratgolv) och avsaknad av isolering ger värmelekage. Det kanske inte orsakar direkt fysiska obehag, men känns av när elräkningen skall betalas.

 

Täthet i brandväggar

Brandväggar är till för att försvåra för eld att sprida sig. En brandvägg är inte nödvändigtsvis tät för lukt, ljud och drag.

 

Med termografering kan de flesta av nämnda lekage hittas.