Hur vi arbetar

Vi arbetar med verksamhetsutveckling.

 

Mät och utvärdera

Detta är ett område som kan se lite olika ut beroende av hur verksamheten ser ut. Det kan vara administration, produktutveckling eller produktion. Principen är den samma. Vi mäter och utvärderar.

Tvärfunktionella grupper arbetar med att ta fram process- och flödesbild. Vi väljer även ett par huvudobjekt som vi mäter genomloppstid och cykeltid för. Bilden av hur arbetet utförs, kommer att bli tydligare. Kunskap som sitter i väggarna blir mer handgriplig och synlig. Förslag till förbättring kan utvärderas utifrån ett sammanhang, vilket ger bättre förutsättningar att bedöma följden av och styrkan i ett förbättringtsförslag.

Förslag skall utvärderas av en arbetsgrupp i sitt sammanhang. Detta förstärker förutsättningarna för att man behandlar förslag till att förstärka processen.

Detta blir grunden till ständig förbättring. Själva hjärtat i lean, vi skapar "Lean puls".

 

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen mäter hela tiden och förbättrar förutsättningarna för att korta genomloppstiden för förädlingsobjekt. Förändringar skall alltid utvärderas så att rätt resultat uppnås. I arbetet lär sig medarbetarna att värdera betydelsen av flaskhals eller kö. Nyckeln till förbättring är mätning och utvärdering av förändringar i processen. Arbetsgruppen är tvärfunktionell.

 

Rätt och fel

Inget är fel i arbetet för att uppnå ett bättre flöde i processen. Alla initiativ som tas är rätt. Alla förutsättningar som stärker grunden för plattformen, speplanen, är rätt. Facit är den bild vi gemensamt skapar av verksamheten där den befinner sig i dag.

Arbetet går ut på att sätta fokus på möjligheter i stället för problem eller slöserier. Vi håller oss till tesen "Man får det man mäter".

 

Mentor

Som mentor (betyder lärare) arbetar vi tillsammans med er för att tillsammans skola verksamheten och bygga en plattform, en spelplan, för fortsatt utveckling. I detta arbetet så etableras själva förutsättningen till förändring. Ett arbete som har sin grund i er egen verksamhet.

 

Coatch

När kunskap och kontinuerlig förändring är planterad, då arbetar vi som coach. Vi tränar alla i verksamheten till stabil kondition, allt från ledningen till golvet.

 

Skolning

Kan låta lite väl grunläggande, men det handlar om grundprinciperna för förändringsarbete. Att börja arbeta med verktyg som man kanske redan känner till men på ett praktiskt sätt få börja tillämpa, mäta och utveckla.

 

Träning

Verksamheten tränas till fortsatt förbättringsarbete. Utgångsläget är där man befinner sig. Alla förändringar sker med de förutsättningar som redan finns i verksamehten. Dett är en viktig del i vårt Lean arbete för att etablera förändring.

 

Styrkelyft

En eller fler förändringar kan genomföras i en kraftsamling. Vi kallar det för ett styrkelyft. Det är verksamheten själva som genomför lyftet. Vi agerar coach och är med och stöttar med metodik.